Şirket Politikamız

Çalışma Prensiplerimiz

Ürün ve hizmette öncelikli amacımız; faaliyetimize KALİTE ANLAYIŞI, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, ÇEVRE DUYARLILIĞI gelişmiş sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak devam etmektedir. Şirketimizin iç ve dış pazardaki devamlılığı ürün ve hizmet kalitesinin sürekli olması ile mümkündür. Buna paralel olarak ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ve sorumluluğu ile başlar. SERAH KOZMETİK, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olarak tüm politikalarını oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

AMACIMIZ VE BAĞLI OLDUĞUMUZ İLKELER;

 • Serah Kozmetik’ in sahip olduğu değerlerle, hedef ve stratejilerini birleştirmek ve hedef pazarda sürekli gelişme ile büyümek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize artan kalitede sunarak pazarda ve rekabette sahip olduğumuz üstünlüğü sürdürmek,
 • Kalitede sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla şirket genelinde planlı ve sistemli bir organizasyon ile hedeflenen kalite seviyesine ulaşmak ,sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Tüm süreçlerde inovasyon ve verimlilik yaklaşımı uygulamak,
 • Üretimimizin tüm aşamalarında kaliteyi hedef alan çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak,
 • Araştırma, geliştirme çalışmalarını dünya standartlarında yapmak,
 • ISO 22716:2007 GMP standartlarına bağlı olarak ürün kalitemizi sürekli olarak arttırmak.

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ;

 • Çalışanlarımızın İnsan Sağlığı ve Güvenliğini her zaman ön planda tutmak,
 • İşletmemizde kazaları ve mesleki hastalıkları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Sektörümüz ile ilgili konulan çevre yasalarına uyumlu çalışmak, çevre ile ilgili uygulamalarda güven sağlamak,
 • Tükettiğimiz enerjinin en etkin şekilde kullanımını sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yarattığımız kirliliği minimuma indirgemek,
 • Doğal kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar en aza indirmek,
 • Atıklarımızın çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
 • Geri kazanımla ilgili yapılması gereken tüm faaliyetleri sağlamak,
 • Teknolojik gelişmelere paralel olarak çevreci bir anlayışla sürekli gelişmek,